Ujuzi fulani kuhusu RESISTOR

RESISTOR inasimamia au ku control hizo electrons  ambao zimesukumwa na Voltage, kuligana wapi au nini au  kazi hizi electrons zinatakiwa kufanya!