AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEMS (magari)

Hapa tunakumbushana kuhusu ufanyaji kazi, jinsi ya kupima au kutengeneza (repair), SENSORS, ACTUATORS, ELECTRONIC CONTROL UNITS (Control box), WIRING….nk